Kontakt

Wydawnictwo Zwierciadło Sp. z o.o.
ul. Widok 8
VII piętro
00-023 Warszawa

mail: cyfrowy@grupazwierciadlo.pl
tel. 603 798 616

NIP: 525-22-22-636
REGON: 017400479
KRS: 0000067108
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 4.844.000 PLN